การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

แบบรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ

แบบรับฟังความคิดเห็น

รายละเอียดการประชุม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 20 มกราคม 2563 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

สรุปการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น
 คลิกที่นี่ 

ภาพบรรยากาศในงาน
 คลิกที่นี่ 

ภาคเหนือ
วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ภาคใต้
วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ภาคกลาง
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบ
การรับฟังความคิดเห็น
แผนการปฏิรูปประเทศ
แสดงความคิดเห็นออนไลน์
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กำหนดการ
รับฟังความคิดเห็น
มติคณะรัฐมนตรี
3 ธ.ค.62
มติคณะรัฐมนตรี
2 ม.ค. 62
เอกสารอื่น ๆ
Close Menu