สื่อวีดีโอ

สื่อวีดีโอ

Play Video

ก้าวพอดี A Bright Leap Forword (1)

งานกิจกรรม “ก้าวพอดี A Bright Leap Forword” (1) วันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ดาวน์โหลด)

Play Video

ก้าวพอดี A Bright Leap Forword (2)

งานกิจกรรม “ก้าวพอดี A Bright Leap Forword” (2) วันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ดาวน์โหลด)

Play Video

การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ (ช่วงเช้า)

การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ช่วงเช้า) วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม Mayfair Grand Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

Play Video

การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ (ช่วงบ่าย)

การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ช่วงบ่าย) วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม Mayfair Grand Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

Play Video

"ประเทศของเรา บ้านของเรา"

ร่วมสร้างประเทศไทยให้เติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน เพราะที่นี่คือ “บ้านของเรา” (ดาวน์โหลด)

Play Video

"OUR HOME OUR COUNTRY"

Thailand’s 20-Year National Strategy (Download)

Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

ประเทศไทยจะมีอนาคตที่ดีได้ก็ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มาทำความรู้จักยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศในระยะ 5 ปี แล้วมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศของเราไปด้วยกัน (ดาวน์โหลด)

Play Video

ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา
Our Country, Our Future

วิดิทัศน์ประกอบการประชุมประจำปี 2561 ของ สศช. เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” (ดาวน์โหลด)

Play Video

FUTURE THAILAND ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

แนวทางการขับเคลื่อนประเทศตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (ดาวน์โหลด)

Play Video

MV เพลง "อนาคตไทย อนาคตเรา"

อนาคตที่ดีกว่าจะไม่เดินมาหาเรา แต่เราจะต้องสร้างมันไปด้วยกัน เพราะทุกคนคือพลัง พลังที่จะสร้างอนาคต “อนาคตไทย อนาคตเรา” (ดาวน์โหลด)

Play Video

เป็นฮีโร่ในแบบของคุณ
You can be a hero !

คุณเชื่อไหม ว่าเราทุกคนมีพลังพิเศษ !  เราทุกคนเป็นฮีโร่ได้ !  ถ้าคุณคิดว่าพลังพิเศษไม่มีจริง เราจะพาคุณไปรู้จักคนที่ใช้พลังพิเศษคอยช่วยเหลือคนอื่น ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น  มาค้นหาพลังในตัวคุณ แล้วนำพลังออกมาใช้ เพื่ออนาคตของไทยกันครับ (ดาวน์โหลด)

Play Video

เจ๊เป้า เมาท์เสมอ
You can be a hero !

เจ๊เป้า เมาท์เสมอ นักเมาท์ในตำนาน รู้ทุกเรื่อง เมาท์ได้ทุกคน  เราจะพาคุณไปรู้จัก “เจ๊เป้า” คนที่ใช้พลังพิเศษ และทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นด้วยพลังแห่งการเมาท์ ! เพราะอนาคตของเรา ขึ้นอยู่กับพลังในตัวคุณ (ดาวน์โหลด)

Play Video

ดอน คนหัวร้อน
You can be a hero !

ดอน คนหัวร้อน โมโหง่าย หายช้า ผู้พร้อมมีเรื่องกับทุกคน  เราจะพาคุณไปรู้จัก “ดอน” คนที่ใช้พลังพิเศษ และทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นด้วยพลังแห่งความหัวร้อน !  เพราะอนาคตของเรา ขึ้นอยู่กับพลังในตัวคุณ (ดาวน์โหลด)

Play Video

สมหมาย สายแชร์
You can be a hero !

สมหมาย สายแชร์ แชร์ได้ทุกเรื่อง ทำได้ทุกอย่างเพื่อสร้างยอดไลก์  เราจะพาคุณไปรู้จัก “สมหมาย” คนที่ใช้พลังพิเศษ และทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นด้วยพลังแห่งการแชร์ !  เพราะอนาคตของเรา ขึ้นกับพลังในตัวคุณ (ดาวน์โหลด)

Close Menu