การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม Mayfair Grand Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุม

ไฟล์เอกสาร

เชื่อมโยงไปยัง Link อื่น ๆ

Close Menu